Vår integritets- och cookiespolicy

Introduktion:
Spot Blue International Properties Limited (“Spot Blue”, “vi”, “oss” eller “vår”) är starkt engagerad i att skydda och skydda personuppgifter och integriteten för våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare.

Denna integritetspolicy förklarar vilka typer av personuppgifter vi, eller någon av våra webbplatser, kan samla in om dig när du interagerar med oss. Den förklarar hur vi kommer att lagra och hantera denna data och förvara den säker. Läs detta noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

Som ett företag som verkar internationellt använder vi tredje part professionella affärstjänster, leverantörer, agenter och samarbetspartners i andra länder för att hjälpa oss att driva vår verksamhet. Detta kan leda till att personuppgifter överförs dit vi eller de professionella tjänsteleverantörer vi kan samarbeta med finns utanför Europeiska Unionen (EU). Det kan omfatta länder som inte har lagar som ger specifikt skydd för personuppgifter som i EU. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter tillhandahålls med adekvat skydd och att överföringar av personuppgifter utanför EU sker lagligt. För information om insamling av, användning eller bearbetning av personlig information av någon annan enhet utanför EU, Spot Blue eller någon av dess professionella affärstjänster, leverantörer, agenter och samarbetspartners (oavsett om de handlar som "Spot Blue" eller inte) vänligen kontakta det relevanta kontoret i det relevanta landet direkt.

Genom att använda vår webbplats och eventuella mobilapplikationer eller på annat sätt tillhandahålla din personliga information till Spot Blue samtycker du till insamling, användning och delning av din information i enlighet med vår integritetspolicy. När du kontaktade Spot Blue angav du att du accepterade att bli kontaktad av Spot Blue eller dess professionella företagstjänster, leverantörer, agenter och samarbetspartners, om du inte längre vill få information från oss eller professionella företagstjänster, leverantörer, agenter och samarbetspartners. vänligen kontakta oss på info@spotblue.com.

Information vi kan samla in:
Vi kan samla in information om dig från en mängd olika källor inklusive information som vi samlar in direkt från dig, när du besöker vår webbplats, tittar på vårt onlineinnehåll, använder en mobilapplikation eller andra tjänster, ringer eller mejlar oss, skapar en förfrågan på vår webbplats eller i annat fall lämna information direkt till oss. Vi samlar in om dig från andra källor. Vi behandlar alla kombinationer av separata uppgifter som information som kan användas för att identifiera dig. En del av informationen kan vi samla in om eller direkt från dig

Namn
E-postadress
Postadress och postnummer
Telefonnummer
Demografisk information
Betalningsinformation (som ett kreditkort och bankkontouppgifter)
Kommunikationspreferenser
Cookies

Vi använder cookies och annan teknik för att samla in information när du besöker våra webbplatser, tittar på våra onlineannonser eller kampanjer eller använder en mobilapplikation eller annan tjänst. En del av informationen kan vi samla in om eller direkt från dig

IP-adress
Webbsidor du tittar på
Länkar du klickar på

Information Spot Blue kan samla in från andra källor:
Vi kan få information om dig från andra källor, inklusive allmänt tillgängliga källor, såsom internet, sociala medieplattformar eller remissagenter, valregistret, fastighetsregistret, etc. En del av informationen bland annat som vi kan samla in om eller direkt från dig

Namn
postadress
E-postadress

Spot Blue använder all denna information ovan för att leverera information, annonser och annat innehåll som är anpassat till dina intressen.

Sekretess:
Denna policy gäller där vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter från våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare; med andra ord, där vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.
Vi använder cookies på vår hemsida. Om cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du besöker vår hemsida.
Vår webbplats innehåller integritetskontroller som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontrollerna kan du ange om du vill ta emot direktmarknadsföring och begränsa publiceringen av din information.
I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till Spot Blue International Property Limited eller någon webbplats som ägs av oss.
Hur vi använder dina personuppgifter:
de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan komma att behandla;
i fallet med personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;
de ändamål för vilka vi kan behandla personuppgifter; och
den rättsliga grunden för behandlingen.
Vi kan komma att behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata"). Användningsdata kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, såväl som information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning. Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem. Dessa användningsuppgifter kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och våra tjänster.
Vi kan komma att behandla dina kontouppgifter ("kontodata"). Kontouppgifterna kan innehålla ditt namn och e-postadress. Kontouppgifterna kan behandlas i syfte att driva våra webbplatser, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
Vi kan komma att behandla din information som ingår i din personliga profil på vår webbplats ("profildata"). Profildata kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, egendoms- eller profilbilder, kön, födelsedatum, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsdetaljer. Profiluppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster (”tjänstdata”). Tjänsteuppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
Vi kan komma att behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller genom våra tjänster ("publiceringsdata"). Publiceringsuppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrera vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
Vi kan behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss angående eller tjänster ("förfrågningsdata"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta fastigheter och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.
Vi kan komma att behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsdata"). Kundrelationsdata kan inkludera ditt namn, dina kontaktuppgifter och information som finns i kommunikation mellan oss. Källan till kundrelationsdata är du. Kundrelationsdata kan behandlas i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, föra register över dessa kommunikationer och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen en korrekt förvaltning av våra kundrelationer.
Vi kan komma att behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av fastigheter och tjänster som du ingår hos oss och/eller via vår webbplats ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan inkludera dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsdetaljer. Transaktionsdata kan behandlas i syfte att tillhandahålla de köpta fastigheterna och tjänsterna och föra korrekta register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev ("aviseringsdata"). Aviseringsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller att vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.
Vi kan behandla information som ingår i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdata"). Korrespondensdata kan innefatta kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata associerad med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och föra journaler. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke eller våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet och kommunikation med användare.
Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och påståendet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter.
Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt för att erhålla eller behålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.
Förutom de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 2, kan vi också behandla några av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person.
Automatiserat beslutsfattande
3.1 Vi kommer att använda dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande. i förhållande till automatiserade beslut.

3.2 Betydelsen och möjliga konsekvenser av detta automatiserade beslutsfattande.

Ange dina personuppgifter till andra
4.1 Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till alla medlemmar i vår grupp av företag, detta innebär Spot Blue, våra webbplatser, dotterbolag, någon av dess professionella affärstjänster, leverantörer, agenter och samarbetspartners i den mån det rimligen är nödvändigt för ändamålen, och på de rättsliga grunderna.

4.2 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och/eller professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för syftet att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstol förfarande eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster kan hanteras av våra betaltjänstleverantörer. Vi kommer att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar.

4.5 Vi kan komma att avslöja din förfrågningsinformation till en eller flera av de utvalda tredjepartsleverantörer av fastigheter och tjänster som identifierats på vår webbplats i syfte att göra det möjligt för dem att kontakta dig så att de kan erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta fastigheter till dig och/eller tjänster. Varje sådan tredje part kommer att agera som personuppgiftsansvarig i förhållande till de förfrågningsuppgifter som vi tillhandahåller den; och vid kontakt med dig kommer varje sådan tredje part att tillhandahålla dig en kopia av sin egen integritetspolicy, som kommer att styra den tredje partens användning av dina personuppgifter.

4.6 Utöver det specifika avslöjandet av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4, kan vi komma att avslöja dina personuppgifter där sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter där ett sådant avslöjande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

Internationella överföringar av dina personuppgifter
5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om de omständigheter under vilka dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Europeiska kommissionen har fattat ett "tillräcklighetsbeslut" med avseende på dataskyddslagarna i vart och ett av de länder där vi använder professionella företagstjänster, leverantörer, agenter och samarbetspartners. Överföringar till vart och ett av dessa länder kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen.

5.3 Du godkänner att personuppgifter som du lämnar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.

Spara och radera personuppgifter
6.1 I detta avsnitt 6 beskrivs våra policyer och förfaranden för lagring av data, som är utformade för att säkerställa att vi överensstämmer med våra lagliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

6.4 Personuppgifter kommer att lagras i minst sex år.

6.5 Oaktat de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Säkerhet för personuppgifter
7.1 Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter och för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

7.2 Vi kommer att lagra alla dina personuppgifter på säkra servrar, persondatorer och mobila enheter och i säkra manuella journalföringssystem.

7.3 Följande personuppgifter kommer att lagras av oss i krypterad form: ditt namn, kontaktuppgifter, lösenord och kortinnehavaruppgifter.

7.4 Data relaterade till dina förfrågningar och finansiella transaktioner som skickas från din webbläsare till vår webbserver, eller från vår webbserver till din webbläsare, kommer att skyddas med krypteringsteknik.

7.5 Du bekräftar att överföringen av okrypterad eller otillräckligt krypterad data över internet är i sig osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

7.6 Du bör se till att ditt lösenord inte kan gissas, vare sig av en person eller ett datorprogram. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt och vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

Ändringar
8.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.

8.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

8.3 Vi kan meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post eller på vår webbplats.

Dina rättigheter
9.1 I det här avsnittet 9 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa, och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

9.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:

9.2.1 rätten till tillgång;

9.2.2 rätten till rättelse;

9.2.3 rätten till radering;

9.2.4 rätten att begränsa behandlingen;

9.2.5 rätten att invända mot behandling;

9.2.6 rätten till dataportabilitet;

9.2.7 rätten att klaga till en tillsynsmyndighet; och

9.2.8 rätten att återkalla samtycke.

9.3 Du har rätt till bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, där vi gör, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen inkluderar detaljer om ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift.

9.4 Du har rätt att få otillbörliga personuppgifter om dig åtgärdad och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att ha några ofullständiga personuppgifter om dig.

9.5 Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar när behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; för efterlevnad av en rättslig skyldighet; eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

9.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: Du bestrider noggrannheten i personuppgifterna. bearbetning är olaglig men du motsätter dig radering Vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav. och du har invänt mot bearbetning, i väntan på verifieringen av den invändningen. Om bearbetning har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer emellertid bara annars att bearbeta det: med ditt samtycke för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse.

9.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförts i allmänintresset eller utövandet av någon officiell myndighet som ägs av oss eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överträder dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

9.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsändamål). Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som är relaterade till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

9.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

9.10.1 samtycke; eller

9.10.2 att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås,

och sådan bearbetning utförs med automatiserade medel har du rätt att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller emellertid inte där det skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

9.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten för ditt hemvist, din arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen.

9.12 I den utsträckning den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Återkallelse kommer inte att påverka lagligheten av bearbetningen före återkallandet.

9.13 Du kan utöva alla dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss.

Tredje parts webbplatser
10.1 Vår hemsida innehåller länkar till och uppgifter om tredje parts webbplatser.

10.2 Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredjeparts integritetspolicy och praxis.

Personuppgifter om barn
11.1 Vår webbplats och våra tjänster riktar sig till personer över 18 år.

11.2 Om vi ​​har anledning att tro att vi har personuppgifter om en person under den åldern i våra databaser, kommer vi att radera dessa personuppgifter.

Uppdatering av information
12.1 Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig måste korrigeras eller uppdateras.

Agerar som databehandlare
13.1 Vi agerar inte som personuppgiftsansvarig; istället agerar vi som databehandlare.

13.2 I den mån vi agerar som en databehandlare snarare än en personuppgiftsansvarig, ska denna policy inte gälla. Våra juridiska skyldigheter som databehandlare framgår istället av avtalet mellan oss och den relevanta personuppgiftsansvarige.

Om cookies
14.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

14.2-kakor kan vara antingen "ihållande" cookies eller "session" -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgångsdatumet. en session cookie å andra sidan kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd.

14.3-kakor innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från kakor.

Kakor som vi använder
autentisering – vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats;
status – vi använder cookies för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats;
personalisering – vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa vår webbplats för dig;
säkerhet – vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och våra tjänster i allmänhet;
reklam – vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig;
analys – vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster; och
cookie-samtycke – vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies mer generellt.
Cookies som används av våra tjänsteleverantörer
16.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

16.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den information som samlas in om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Vi kan publicera Google AdSense intressebaserade annonser på vår webbplats. Dessa är skräddarsydda av Google för att spegla dina intressen. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på webben med hjälp av cookies. Denna beteendespårning tillåter Google att skräddarsy annonserna som du ser på andra webbplatser för att spegla dina intressen. Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka: https://adssettings.google.com. Du kan också välja bort AdSense-partnernätverkscookien genom att använda dessa inställningar eller använda Network Advertising Initiatives mekanism för att välja bort flera cookies på: https://optout.networkadvertising.org. Dessa opt-out-mekanismer använder dock själva cookies, och om du tar bort cookies från din webbläsare kommer ditt opt-out inte att bibehållas. För att säkerställa att ett undantag upprätthålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Googles plugin-program för webbläsare som finns på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Hantera cookies
17.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:

17.1.2 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);

17.1.3 https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

17.1.4 https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

17.1.5 https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

17.1.6 https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

17.1.7 https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

17.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

Kakainställningar
18.1 Du kan hantera dina inställningar för användningen av cookies på våra webbplatser.

Våra detaljer
19.1 Denna webbplats ägs och drivs av Spot Blue International Property Limited.

19.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 4864440; och vårt registrerade kontor är på Link House, 140 The Broadway, Surbiton, KT6 7HR, Storbritannien.

19.3 Vårt dataskyddsregistreringsnummer är Z1814923

19.4 Du kan kontakta oss:

19.4.1 per post, till ovanstående postadress;

19.4.2 använda vårt kontaktformulär på webbplatsen;

19.4.3 per telefon, kontaktnumret som publiceras på vår webbplats från tid till annan; eller

19.4.4 via e-post, med hjälp av den e-postadress som publiceras på vår webbplats från tid till annan.